Maaviljelus ja loomakari peale Jääaega

IStockPhoto

Maaviljelus ja loomakari peale Jääaega

Autor: Reilika Nestor 19.11.2013 kell 00:00

12 000 aasta eest elatusid maailmas kõik küttimisest ja korilusest. Ent kõigest 6000 aasta hiljem suutis peaaegu iga ühiskond end toita oma maaviljeluse ja loomakarja abil.

  • Mais
Kultuuristati Kesk-Ameerikas aastaks 5000 eKr, põlvneb looduslikuks rohttaimest teosintest, mida tänini leidub Mehhikos. Kuna see on levinud üle kogu Ameerika, on põlluharijad aretanud sorte, mis on kohustunud kohalike tingimustega, näiteks põuasteski paikkondades.

  • Laamad
Ameerika ainsad koormaloomad, keda Andide kaubitsejad kasutasid tekstiili, toidukala ja teiste tarbekaupade kandmiseks tasandike ja mägismaade vahel.

  • Kartul
Andide kõrgmaataim, mille kultuuristamise aeg pole teada, ent enne 5000 eKr kasvatasid põlluharijad Andides arvukaid kartulisorte, mis on kohanenud erinevate mikrokeskkondadega kõrgel mägedes. Kartul toodi Euroopasse 17. sajandil.

  • Üheteranisu ja polbnisu
Kultuuristati teraviljadena esmalt Kagu-Türgis umbes 10 000 eKr. Inimesed võisid kõrsvilju kasvatada alul kui moodust jätkata oma taimekorjajaeluviisi.

  • Kitsed
Varaseimaid loomi, keda inimesed kodustasid. Aplate sööjatena andsid nad oma valdajaile liha, nahka, piima ja teisi kaasprodukte. Karjaloomadena kodustati neid ilmselt noorloomade üleskasvamise ja metsikute karjade tarandikesse sulgemise teel.

  • Põllunduse laienemine
Alates umbes 10 000 eKr hakkasid kultuurid elama põldu harides. Selle üleminek varaseim tõend pärineb Lähis-Idast. Teistes maailma osades toimus see sõltumatult järgmise 8000 aasta jooksul.

  • Lambad
Olid varakult, aastaks 10 000 eKr kodustatud. Ilmselt küttide ja vabalt elanud karjade tiheda seose tõttu. Kodustatud lambad olid väärtuslikud villa poolest, mis enam ei kasvanud nõnda paksuks kui vabalt elavate loomadel.

  • Kodustatud veised
Põlvnevad tarvast, Bos primigenius´est, ja kodustati enne 6000 eKr. Neid kodustati mitmes paikkonnas, sealhulgas Saharas ja Edela-Aasias.

  • Riis
Arvatakse olevat kultuuristatud mitmes paikkonnas, sealhulgas Lõuna-Aasias ja Jangtse orus Hiinas, kus ta kasvas juba 8500 eKr, ennem kui levis laiemale.

"Ajalugu: tsivilisatsiooni koidikust tänapäevani : täpne ja näitlik teejuht" Adam Hart-Davis