Kuidas kaitsta oma ettevõtte ja äriidee identiteeti

IStockPhoto

Kuidas kaitsta oma ettevõtte ja äriidee identiteeti

Autor: Kaido Künnapas 03.03.2014 kell 22:42

Hea äriidee võib anda ettevõtjale tiivad. Samas on tavaline, et enne idee teostamist jäetakse tähelepanuta oma ärilise identiteedi (s.o. ärinimest kuni brändini) kujundamise ning kaitsmisega seotud nüansid, mis kokkuvõttes võivad karmis konkurentsis tuua kaasa äriprojekti luhtumise. Alljärgnevalt käsitleme mõningaid nüansse, mida peaks oma äri identiteedi kujundamisel arvestama:

Ärinimi

Ettevõtte ärinimi on nimi, mille all füüsilisest isikust ettevõtja või äriühing tegutseb. Kuigi ärinimega ei pea oma kaupu või teenuseid tähistama (seda tehakse reeglina eraldi loodud kaubamärkidega), siis investoritele suunatud tegevuses peaks arvestama, et ka ärinimi peaks olema korrektne.

Ärinimi peab olema selgelt eristuv teistest Eestis registreeritud ärinimedest. Üldreegliks on kolme tähemärgi erinevus teistest sarnastest ärinimedest, kuid see ei ole absoluutne reegel ning kokkuvõttes arvestatakse liigset sarnasust igakordselt registripidaja poolt.

Teiseks ei tohi ärinimes kasutada Eestis kaitstud kaubamärke. Kaubamärgi olemasolu saate kontrollida Patendiametil kättesaadavast kaubamärgiregistrist.

Kaubamärk

Kaubamärk on tähis, millega ettevõtja oma kaupu või teenuseid tähistab ning konkurentide omast eristab. Kaubamärgi loomisel tuleb see registreerida, kuna vastasel juhul võite kaubamärgi küll välja töötada, kuid ilma registreerimata see (reeglina) õiguskaitset ei oma.

Kaubamärgid registreeritakse Patendiameti poolt ning selleks tuleb välja ka toote- või teenuseklassid, milles see õiguskaitset omama hakkab.

Domeeninimi

Ka domeeninimi on oluline osa ettevõtte identiteedist. Domeeninime valikul tuleb arvestada, et see ei tohi olla samasugune või eksitavalt sarnane võrreldes mõne varasema domeeninimega või muu õigusega (ärinimi, kaubamärgiõigus jne).
Eesti .ee domeenide puhul tuleb järgida vaidluste vältimiseks Eesti Interneti SA domeenivaidluste komisjoni reegleid ning domeeninimede reegleid. Vastavalt sellele võib domeeninime kasutamine olla õigusvastane ning teisel isikul võib olla õigus selle ülevõtmiseks, kui see on eksitavalt sarnane või samasugune varasema õigusega selle isiku kaubamägiga, ärinimega, samuti füüsiliste isikute nimedega. Keelatud on ka typhosquatting ehk täheveaga tuntud domeeninimede registreerimine (nt microsotf).

Teine tingimus on, et registreerimiseks peab olema õigustatud huvi (nt varasem kasutamine, kasutamine heal ja mittetulunduslikul eesmärgil) ning kasutamine ei tohi olla pahauskne.

AdWords

Viimasel ajal kogub populaarsust Google AdWords reklaamiteenuse kasutamine (mingit sõna googeldades kuvatakse selle otsingsõnaga seotud reklaamid). AdWordsi kasutamisel ei tohi reklaamtekstides kaubamärki kasutada, kui selleks luba pole antud. Probleemsed on aga olukorrad, kus kaubamärki on keegi soovinud kasutada enda veebilehe esiletoomiseks ilma, et kaubamärgi tekst kuskil reklaamtekstis oleks. Google seisukohalt on sellisel viisil kaubamärgi kasutamine lubatud. Kõige kõrgema instantsina on Euroopa Kohus aga öelnud, et keelatavuse hindamisel saab määravaks eelkõige reklaamteksti sisu ja esitamise viis – kas sellest on tuletatavad seosed kaubamärgiomaniku ning reklaami tellinud ettevõtja vahel või mitte. Kogu juriidika selle ümber on loomulikult detailides märksa keerulisem.

Kokkuvõttes oleks oma ettevõtte identiteeti kujundades mõistlik vaadata üle järgmised nüansid:


Kas ettevõtja ärinimi on piisavalt eristuv teistest ärinimedest (kontrollitav https://ariregister.rik.ee/nimeparing.py?sess=7220097297720786305465481947798026682014408462068969663623225749&lang=est )?

Kas kaubamärk on eristuv konkurentide omast ning millistes klassides ja riikides on see vajalik kaitsta (milline saab olema kauba või teenuse müügipiirkond) (kontrollitav http://www.epa.ee/et/andmebaasid/kaubamarkide-andmebaasid)?

Kas kaubamärgiga identset domeeninime on võimalik registreerida ka domeenina ning ega see ei ole liialt sarnane mõne „varasema õigusega” (kontrollitav https://www.veebimajutus.ee/)?

Kontrolli ettevõtte ajalugu, ega mõni samanimeline eellane ei ole negatiivset mainet kujundanud.