Kivile kirjutatu!

IStockPhoto

Kivile kirjutatu!

Autor: Reilika Nestor 08.12.2013 kell 00:00

Kirjutamine – kõnekeele väljendamine sümbolite kaudu – ja selle areng kujutab tohutut edusammu inimeste intellektuaalses arengus. Kiri kujunes sõltumatult viies eri piirkonnas – Mesopotaamias, Egiptuses, Indias, Hiinas ja Kesk- Ameerikas.

  • Sõnum templist
See saviplaat kirjutati ühes Mesopotaamia templis 3100. ja 2900. aasta vahel eKr. See kiri on algkiilkirja näidis – Mesopotaamia kirja varasem, piltkirja järk. Tahvel kirjeldab ilmselt kas templisse toodud või siin ohverdatud teravilja. Tuhanded sellised tahvlikesed on tulnud päevavalgele Urukist Mesopotaamias. Neil on üles tähendatud templite tehinguid ja lepinguid.

  • Odra sümbol on iidsetel Mesopotaamia kirjutistel väga tavaline. Oder oli tähtsamaid elatusvahendeid ning seda kasutati Mesopotaamia kahe põhilise toiduaine – leiva ja õlle – tegemiseks.
  • Sümbolite kujutamiseks kasutati kiilkirja. See oli keerukas ja aeganõudev protsess, võrreldes standardsete kiilmärkide sissepressimisega, nii nagu tehti hilisema kiilkirja puhul. 
  • Sümbolite lahter esitas ühe tehingu või otsuse. Algkiilkirjas kirjutajad rühmitasid märgid lahtrisse, mitte ridadesse ega veergudesse. 
  • Pitserkujutis, mis toimis allkirjana. Inimesed sõlmisid lepinguid, kinnitades neid pigem pitsati surumisega savisse kui nime kirjutamisega. Siinsel juhul kujutab pitsat jahikoera. 
  • Jalutamise (transpordi) sümbol kinnitab, et tahvlil näidatud kaubanimetusi on transporditud. Tegusõna puudumine teeb võimatuks öelda, kas transport toimus tahvlikese leiukoha – templisse või sealt lähtudes. 
  • Tehingutahvlike oli tavaliselt nii suur, et mahtus kirjutaja peopessa, kuigi leidub hulga suuremaidki kiilkirjatahvleid.
  • Arvusid väljendati nende ümmarguste süvenditega. Need peegeldavad kunagi numbrite märkimiseks kasutatud savižetoone ja järgnevad kohe kauba märgile. Enne arvude kasutuselevõttu pidid kirjutajad joonistama märgi iga asja kohta. 

"Ajalugu: tsivilisatsiooni koidikust tänapäevani : täpne ja näitlik teejuht" Adam Hart-Davis