Kirjaoskust oli vaja just äritehingute kirjapanekuks.

The Two Stone Tablets. http://hashemartworks.net/stone-tablets/two-stone-tablets/

Kirjaoskust oli vaja just äritehingute kirjapanekuks.

Autor: Reilika Nestor 21.11.2013 kell 00:00

Kui esimesed linnad muutusid keerulisemaks, said tähtsaks uued suhtlemismoodused, nii kogukonnasiseselt kui ka teiste paikadega.

  • Kirjalik suhtlus
Aastaks 3100 eKr olid kirjutatud tekstid, nagu see siin, kasutusel nii Egiptuses kui ka Mesopotaamias. Need said alguse äritehingute ülesmärkimiseks kasutatud savitahvlitest. Kirjaoskajaid kirjutajaid oli vähe, nemad märkisid üles ja kontrollisid igasugust teavet.

"Ajalugu: tsivilisatsiooni koidikust tänapäevani : täpne ja näitlik teejuht" Adam Hart-Davis