Ettevõtte üleminek – mis see on ja mida sellest teada võiks?

IStockPhoto

Ettevõtte üleminek – mis see on ja mida sellest teada võiks?

Autor: Kaido Künnapas 22.02.2014 kell 17:52

Ettevõtte üleminek võiks ilmselt kandideerida seadustes vähemdefineeritumate õigusterminite hulka, mille õiguslik tähtsus on samas väga suur. Töösuhetes on see töötajate vahendiks uude ettevõttesse tööle saada, võlausaldajatel vahendiks hakata võlga uue omaniku käest küsida ning maksuhaldurile viisiks, kuidas uue ja „tervema“ ettevõtja käest küsima hakata.

Lühidalt öeldes on ettevõtte üleminek olukord, kus mingi süsteemselt toimiv varakogum (tehas, kauplus, kohati isegi teatud äriliselt kasutatav kinnisvara) vahetab omanikku. Töötajatele, võlausaldajatele ja lepingupartneritele võib see kaasa tuua olukorra, kus tuleb teenuseid müüa, võlgasid sisse nõuda või töötada tühjas juriidilises kehas. Seadus kehtestab aga sellise mastaapse varakogumi müügi korral töötajate, võlausaldajate ja lepingupartnerite kaitseks olulised põhimõtted.

  • Põhimõte – kui tööandja peaks oma vara (nt poe) võõrandama, siis see ei anna automaatselt õigust selles poes töötavate töötajate töölepinguid lõpetada või muude lepingupartnerite lepinguid katkestada (kui just ei ole lepingus nii kokku lepitud). Seega kui teie tööandja müüb oma tehase, poe või salongi ära uuele omanikule ning selle tehase, poe või salongi tegevus jätkub umbes sarnasel viisil, siis ei ole põhjust kellegi töölepingut lõpetada või muid lepinguid lõpetada.

Nii töölepingu seadusest kui ka võlaõigusseadusest tuleb selliseks puhuks põhimõte, et ettevõttega ehk toimiva varakogumiga seotud lepingud lähevad üle. Või õigem oleks öelda et töösuhe ning lepingulised suhted jäävad samamoodi edasi toimima, vahetud vaid lepingupartneri või tööandja juriidiline nimi lepingul.

  • Põhimõte – kohati võib tekkida olukord, kus lepingud lähevad küll kõik ettevõttega koos üle, kuid ettevõtte omandaja ise on juba võlgades ning tõenäoliselt pole ka töötajatel ja lepingupartneritel sealt midagi head loota.

Sellisel juhul kehtib põhimõte, et ettevõtte omandaja ning võõrandaja vastutavad võlausaldajate ees solidaarselt ehk sisuliselt samaaegselt. See kehtib siiski ainult kohustuste puhul, mis on tekkinud enne ettevõtte müüki ning mille täitmist saab nõuda kuni 5 aasta jooksul pärast üleminekut.

  • Põhimõte – solidaarvastutus kehtib lisaks ka avalike asutuste ees. See tähendab, et vara ostes võib lisaks muudele võlgadele kaasa saada ka maksuvõlad. Seetõttu tuleb olla iseäranis ettevaatlik sellistelt ühingutelt funktsioneerivate varaüksuste ostmisel, kellel on olnud või on jätkuvalt probleeme maksuhalduriga.

Kõike eelnevat kokku võttes tasub meelde jätta, et kui teid peaks kellelegi teenusepakkujana, töötajana või võlausaldajana (või maksuhaldurina) tabama olukord, kus teie töökohas asuvad tegutsema teised juriidilised ja füüsilised kehad või teie teenuseid asuvad tarbima sama tehase uued omanikud, siis võib ettevõtte ülemineku reeglistik selle tööandja või teenuseostja rahaliste raskuste korral avada võimaluse oma õigusi paremini kaitsta.