Esimesed nakkushaiguste juhtumid?

IStockPhoto

Esimesed nakkushaiguste juhtumid?

Autor: Reilika Nestor 15.12.2014 kell 00:00

Varasemad inimesed olid nomaadid, nad liikusid toiduotsinguil ringi. Kuni umbes 10 000 aastat tagasi keerles elu pideva toiduotsingu ümber. Järk-järgult võeti kasutusele üha uusi üha uusi maa-alasid, kuid inimesed pidid otsima uusi toiduallikaid.
Küttide ja korilaste eluviis oli väga edukas ja kohanev. Nende asupaigad- nagu jahilaagrid- olid hooajalised ja ajutised.

Näiteks Star Carr Inglismaal ja Dolni Veštonice Kesk-Euroopas. Liikvel olnud inimestel oli vähem vara ja nii võisid nad pidevalt ringi liikuda. Sellest tingitult napib ka materiaalseid esemeid tõendina nende eluviiside kohta.
Üleminek maaviljelusele algas umbes 10 000 aastat tagasi. Ülemineku käigus kujunesid ka tööriistad. Umbes samal ajal kasutati esimest atra.

  • Kogukonna tähtsustamine
Esimestes külades pidid inimesed elama tihedate kooslustena, nagu tänapäeva tuareegide külas Malis Aafrikas ühel Nigeri jõe saarel. Kodustatud loomi, sealhulgas kitsi ja lambaid, tuli hoida tarandikes majade vahel.

  • Linnade sünd
Linnade asutamine ja maaviljelejate kogukonnad põhjustasid rahvastiku kasvu ja tõid uusi väljakutseid sealsetele elanikele. Külad laienesid linnadeks ja suurlinnadeks. Elanikkonnakasv põhjustas ebatervislikke olusid. Samuti võimaldas loomadega tihedasti koos elamine levida uutel nakkushaigustel loomalt inimesele. Võis ka olla alatoitumine ja näljahäda. Suurem elanikkond tingis maaviljelusvõtete, näiteks niisutuse intensiivistamist.

"Ajalugu: tsivilisatsiooni koidikust tänapäevani : täpne ja näitlik teejuht" Adam Hart-Davis