Vähktõve staadiumid

Terve kops ja haige kops

Vähktõve staadiumid

Author: Reilika Nestor 19.10.2014 at 14:40

Vähktõve staadiumid määratakse vähi leviku põhjal. Mida suurem on staadium, seda rohkem on organismis kasvajakude.

Diagnoosimise ajal võib võib pahaloomuline kasvaja olla erineva ulatusega. Selle põhjal eristatakse nelja staadiumit.

Vähktõve staadiumite iseloomustus:

I Staadium
Organismis on ainult 1 kasvajakolle ehk algkolle (nt kopsuvähi puhul asub kolle algkolle kopsus).

II Staadium
Organismis on kasvajakoldeid rohkem kui üks. Lisaks algkoldele, on haaratud ka kasvajakollet vahetult ümbristevad lümfisõlmed (nt kopsuvähi puhul on kasvajakolded kopsus ja algkollet vahetult ümbristevates kopsu lümfisõlmedes).

III Staadium
Organismis on kasvajakoldeid rohkem kui mitu. Lisaks algkoldele ja seda vahetult ümbristevatele lümfisõlmedele on haigus levinud ka kaugemale asetsevatesse lümfisõlmedesse (nt kopsuvähi puhul on kasvajakolded kopsus, algkollet vahetult ümbritsevates kopsu lümfisõlmedes ning keskseinandi lümfisõlmedes).

IV Staadium
Organismis lisaks algkoldele ja lümfisõlmede haaratusele siirded ehk metasstaasid mujal organismis paiknevates elundites (nt Kopsuvähi puhul peaajus, luudes, maksas).

Sellepärast tehaksegi kampaaniaid, et inimestele teadvustada, et tuleb käija regulaarselt kontrollis. Varajases staadiumis avastatud haigus võib päästa Teie elu.

Palun käija regulaarselt tervisekontrollis.