Kommentit ja Foorumin Säännöt


Foorumin käyttösäännöt

FEMINI.EE

Red: 17.11.2013Femini OÜ:n toiminnan takia on äärimmäisen tärkeää, että Feimini.ee foorumi säilyy esteettisenä sekä käyttäjä-ystävällisenä ympäristönä, jonka takia pyydämme Teitä noudattamaan foorumin käyttösääntöjä. Epäsopivien, väheksyvien tai muulla tapaa hyvien kommenttien vastainen kommenttien lisääminen foorumille tuo todennäköisesti seuraamuksena sen että ne poistetaan sekä foorumin käyttömahdollisuutta rajoitetaan.


Foorumin käytön myötä osoitatte suostumuksenne oheisten sääntöjen noudattamiselle ja niiden hyväksymiselle
1. Yleiset säännökset

1.1.
Oheiset foorumin käyttösäännöt (jäljempänä säännöt) koskevat kaikkia foorumeita sekä keskustelupalstoja(jäljempänä foorumi), jotka ovat julkaistu verkkosivulla Femini.ee tai siihen liittyvällä Femini OÛ puolesta hallinnoimalla sivulla.

1.2. Foorumin käyttäjillä (jäljempänä käyttäjä) on mahdollisuus julkaista itse kommenteja kuville, uutisille ja muille julkaisuille Femini.ee verkkosivulla, sekä käyttää Femini.ee sivulla olevaa foorumia postauksien tekemiseen.

1.3. Femini OÜ ei tee kommentteja eikä foorumpostituksia eikä vastaa niiden sisällöstä.

1.4. Foorumin käyttä on maksutonta. Foorumin käytön myötä jokainen käyttäjä vakuuttaa, että hän hyväksyy ja noudattaa oheisia foorumin käyttösääntöjä.

2. Postauksien sisällön vaatimukset


2.1. Postauksien sisältö ei saa olla vastoin voimassa olevia Viron Tasavallan lakien vaatimuksia ( kuten mainostamislakeja, henkilötietojen käyttöä, henkilön nimen suojaa sekä oikeutta yksityisyyteen), niiden pitää myös olla oheisten sääntöjen mukaisia eikä ne saa olla sisällöltään halventavia, diskriminoivia, hyvän uskon ja moraalin vastaisia, säädyttömiä ja kieleltänsä loukkaavia.

2.2. Femini OÛ:lla on oikeus poistaa kommentteja ja postauksia, jotka eivät ole Viron Tasavallan lainsäädännön mukaisia, tai jotka rikkovat tai todennäköisesti rikkovat kolmannen osapuolen henkilökohtaisia oikeuksia tai jotka eivät ole hyvän moraalin tai kielenkäytön mukaisia. Femini.ee:llä on myös oikeus ilman lisäselvitystä tai velvollisuuksia estää IP-osoite, jolta kyseinen postaus tehtiin, pääsemästä verkkosivulle tai sen osalle, tällöin tarkoituksena on estää toistuva sääntöjen rikkominen.

2.3. Poistettavat postaukset ovat ennen kaikkea sellaisia kommentteja tai foorumpostauksia jotka:

2.3.1. ovat kirjoitettu tai todennäköisimmin kirjoitettu toista henkilöä esittäen (pyydämme ottamaan huomioon, että toisen henkilön identiteetin laiton käyttö in tietyin edellytyksin kriminalisoitua);
2.3.2. ovat toista ihmistä loukkaavia;
2.3.3. sisältävät sopimattomia ilmaisuja tai on muutoin siveettömiä;
2.3.4. lietsovat vihaa, väkivaltaa tai muuta laitonta toimintaa;
2.3.5. sisältävät mainoslinkkejä – tekstejä tai muita kaupallisiatarjouksia;
2.3.6. Tasavallan voimassa olevan lainsäädännön vastaisia;
2.3.7. osapuolen henkilötietoja;
2.3.8. sisältävät samanlaista ja toistuvaa sisältöä tai foorumin teemasta poikkeavia postauksia.

3. Vastuu postauksien sisällöstä

3.1. Postauksien sisällöstä vastaa postauksen kirjoittaja, joka katsotaan myös saman postauksen luojaksi foorumissa. Samat säännöt ovat voimassa myös Femini.ee internetportaalin käyttäjäfoorumissa.

3.2. Femini OÛ ei vastaa artikkeleiden tai foorumiin lisättyjen kommenttien sisällöstä ja paikkansapitävyydestä.

3.3. Pyydämme ottamaan huomioon, että 1) henkilöä pilkkaavat tai muilla tavoin hänen oikeuksiaan rikkovien kommenttien lisääminen voi ilmetä vahingonkorvausvaateina sitä ihmistä kohtaan joka on vastuussa halventavasta kommentista 2) henkilötietojen käsittelyn sääntöjen rikkominen voi ilmetä seuraamuksena jossa esitetään vahingonkorvausvaatimus, josta vastaa henkilötietoja sisältävän kommentin lisääjä 3) tavaroiden tai palveluiden mainostamisesta foorumissa voi seurata vaatimus rikkomuksesta 4) tekijänoikeus tai tavaramerkkioikeuden rikkomus voi ilmetä kriminaalimenettelyn sekä vahingonkorvaus vaatimuksen, sekä myös lisenssimaksuvaatimuksena, josta vastaa tekijänoikeutta rikkonut postauksen tekijä.

3.4. Postaukseen tuotujen linkkien sisältö ja linkin lisäämiseen liittyvistä seuraamuksista vastaa yksin sellaisen linkin lisääjä. Femini OÜ ei vastaa toisille verkkosivuille vievien linkkien postaamisesta johtuvista seuraamuksista.

4. Teijänoikeudet ja lisenssi teosten käyttämiseen


4.1. Käyttäjä saa julkaista foorumissa vain sellaisia tekijänoikeudella suojattuja teoksia (kuvia, kirjallisten tuotoksien osia jne), käyttää tavaramerkkejä sekä muita immateriaalioikeuksia, jos käyttäjällä on lupa julkaista kyseisiä teoksia. Tekijänoikeudella suojatun materiaalin luvasta julkaista materiaali vastaa foorumin käyttäjä, joka on julkaissut materiaalin.

4.2. Siinä tapauksessa kun foorumilla on julkaistu edellä mainittuja sääntöjä rikkova postaus, Femini OÛ:lla on oikeus, ilman etukäteis tiedoitetta, poistaa postaus.

4.3. Tekijänoikeudella suojatun materiaalin jakaminen foorumissa tai Femini OÛ:lle tai julkaisemisella se foorumissa annatte oman suostumuksen kyseisen materiaalin käyttämiseen Femini OÛ:lle, mukaan lukien jäljentämiseksi, levittämiseksi ja esitettäväksi (rajoittamaton lisenssi). Femini OÛ lisää esitettyyn materiaaliin kirjoittajan nimen (kirjoittajalle ei anneta omia lisentti oikeuksia). Kyseisen lisenssin tarkoitus on mahdollistaa Femini OÜ:lle foorumin aktiivisen toimittamisen myöf foorumeissa.

4.4. Kaikki Femini OÜ:n tai muiden henkilöiden tekijänoikeuksilla suojatut teokset ovat suojattu tekijänoikeus lailla, eli niiden kopiointi, levitus, taloudellisin keinoin julkaisu, massamediassa käyttö, tai muun tavoin käyttö ilman tekijän lupaa on kielletty.

4.5. Femini OÜ ei maksa Femini.ee portaaliin välitettyjen teosten julkaisusta tai muulla tavoin käytöstä niiden kirjoittajille tai välittäjille, paitsi siinä tapauksessa jos kirjoittaja ja Femini OÜ toisin sopivat.

5. Henkilötietojen suoja


5.1. Femini OÛ:n henkilötietojen suojaus järjestelmä on määritelty Femini.ee portaalin käyttöehdoissa. Femini OÜ takaa henkilötietojen korkeatasoisen suojan.

6. Riidanratkaisu

6.1. Foorumin ja kommentoinnin käyttöön liittyvyvissä riidoissa sovelletaan Viron Tasavallan oikeutta, sekä riidat ratkaistaan Viron Tasavallan oikeus-asteissa.