Käyttöehdot

FEMINI.EE

FEIMINE.EE INTERNETSIVUSTON KÄYTTÖEHDOT

Red: 17.11.2013


1. Ehtojen soveltaminen ja sisältö


1. 1. Oheiset verkkosivun käyttöehdot (jäljempänä Ehdot) sääntelevät verkkosivu femini.ee (jäljempänä Verkkosivu) käyttäjien (jäjempänä Käyttäjät) ja Verkkosivun omistajan Femini OÜ (Osoite Tallinn, Tartu Mnt 84A-133, 10112, jäljempänä Femini.ee) välisiä oikeussuhteita. Käyttäjiä ja Femini.ee nimitetään jäljempänä yhdessä Osapuoliksi.

1.2. Sivusto koostuu ulkoisesta eli avoimesta osiosta, sekä sisäisestä eli suljetusta osiosta. Ulkoisen osan kolumnit ovat luettavissa kaikille sivuston vierailijoille, myös sivun vierailijoilla on mahdollisuus kommentoida avoimen osion artikkeleita ilman sisäänkirjautumista. Ainoastaan rekisteröityneille käyttäjille tarkotetussa suljetussa osiossa voi esittää kysymyksiä, kommentoida, kirjoittaa omia tarinoita avoimesti tai ei avoimesti, kirjoittaa postauksia.

1.3.
Verkkosivulla oleskelu antaa hyväksynnän Ehtojen noudattamiseen, ilman täydentäviä hyväksyntöjä. Suljetun osion käyttäjä vahvistaa noudattavansa käyttöehtoja alla olevien käyttäjäehtojen mukaisesti myös rekisteröitymisellä

1.4. Jos Te ette hyväksy käyttöehtoja, niin Teidän tulee lopettaa Sivuston käyttäminen välittömästi.

1.5. Käyttäjä on velvollinen seuraamaan näiden ehtojen lisäksi myös Femini.ee:n asettamia sääntöjä jotka koskee forumeilla kommentoimista.

1.6. Pyydämme ilmoittamaan kaikista Sivuston käyttöongelmista toimitusta toimetus@femini.ee

2. Käyttäjien velvollisuudet


2.1. Käyttäjä sitoutuu käyttämään sivustoa sen tarkoituksen mukaisesti. Käyttäjän ei tule käyttää Sivustoa petoksen toimeenpanemiseksi tai muuhun laittomaan tarkoitukseen, kuin myös mainostamiseen tai roska-postin levitykseen.

2.2.
Käyttäjä vakuuttaa, että Palvelun käyttämiseen takia toimitetut tiedot ja Femini.ee :lle välitetyt tiedot eivät ole harhaanjohtavia, epämääräisiä tai vääriä, eivätkä ne ole Viron lainsäädännön vastaisia ja muun lainsäädännön tai hyvien käytöstapojen ja tapojen vastaisia.

2.3.
Käyttäjä sitoutuu olemaan vahingoittamatta tai häiritsemättä Verkkosivun normaalia toimintaa, sekä välttämään tahallisia virheitä jotka voivat vahingoittaa Verkkosivun serveriä tai ohjelmistoa.

2.4.
Käyttäjä sitoutuu pitämään Verkkosivun käyttöön tarvittavaa salasanaa ja käyttäjätunnusta niin että se ei joudu kolmansien osapuolien haltuun, ellei Käyttäjä ole itse valtuuttanut tätä kolmatta osapuolta edustamaan itseään Palveluiden käytössä. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan Femini.ee:tä välittömästi, jos hänen käyttäjätunnuksensa joutuvat kolmannelle henkilölle.

3. Femini.ee:n oikeudet ja velvollisuudet


3.1. Tilanteessa jossa Käyttäjä ei täytä ehtojen mukaisia velvollisuuksia, Femini.ee on oikeutettu rajaamaan tai poistamaan Käyttäjän Verkkosivuston käyttöoikeudet.

3.2.
Femini.ee:llä on aina, Verkkosivun ja palveluiden kehittämisen vuoksi, oikeus muuttaa ja täydentää Ehtoja yksipuolisesti. Edellyttäen että se tiedottaa asiasta välittömästi Käyttäjiä sähköpostitse tai Verkkosivuston välityksellä.

3.3. Femini.ee:llä on aina oikeus seurata Verkkosivuston tapahtumia, mukaan lukien seuraamaan Käyttäjien puolesta asettamia artikkeleita ja kommentteja.

3.4. Femini.ee:llä on aina oikeus poistaa Verkkosivulta käyttäjien tekemiä merkintöjä, jos ne ovat Ehtojen, hyvien tapojen tai voimassa olevan lainsäädännön vastaisia.

3.5. Verkkosivun paremman toimivuuden vuoksi, Femini.ee on oikeutettu muuttamaan Verkkosivulla tehtyjen merkintöjen paikkaa, muuttamatta kuitenkaan merkintöjen sisältöä.

4. Henkilötietojen käyttö

4. 1.
Henkilötiedoiksi luetaan näiden Ehtojen Käyttäjien henkilöllisyyttä todistavat seuraavat tiedot, joita Käyttäjä käyttää rekisteröitymisessä - nimi, syntymäaika, sukupuoli, sähköposti osoite, asuinpaikka, puhelinnumero. Nämä ovat tietoja jotka eivät näy toisille käyttäjille tai vierailijoille, pois lukien käyttäjänimi. Käyttäjällä itsellään on kuiteinkin halutessaan mahdollisuus julkaista omia henkilötietojaan Verkkosivulla.

4.2. Henkilötietojen käyttö on tarpeen, jotta voidaan taata Verkkosivun käyttäjien tunnistettavuus, näiden Ehtojen sekä muiden Verkkosivun käyttöön liittyvien ehtojen täyttyminen sekä Käyttäjän intressien suojaaminen.

4.3. Femini.ee on velvollinen olemaan käyttämättä käyttäjien henkilökohtaisia tietoja, joita Femini.ee on kysynyt asiakkaalta rekisteröitymisen yhteydessä, muihin tarkoituksiin kuin Verkkosivun käyttöön liittyvissä asioissa. Femini.ee ei jaa Käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille, sekä tekee kaikkensa ettei ne joudu kolmansien osapuolten haltuun tai käyttöön.

4.4. Ehtojen hyväksymisen seurauksena Käyttäjä antaa suostumuksen sille että Feimini.ee saa käyttää Käyttäjän henkilötietoja.

4.5.
Henkilötietojen käytöstä vastaa Femini.ee:n omistja Femini OÜ.

5. Tekijänoikeudet ja referointi

5. 1. Femini.ee Verkkosivulla olevat artikkelit, kuvat, videot, koristeluelementit, Verkkosivun osat (painikkeet, ohjelmat, ikonit, tietokannat jne.) sekä muut materiaalit kuuluvat Femini.ee:lle tai tekijänoikeuden mukaisesti oikeutetulle käyttäjälle. Käyttäjä ei kopioida, levittää, julkaista ja muun tavoin käyttää ilman lupaa Femini.ee Verkkosivulla olevaa tekijänoikeudella suojattua materiaalia, paitsi jos Käyttäjällä on sellainen oikeus voimassa olevista laeista johtuen.

5.2. Verkkosivulla julkaistuja artikkeleita ja muuta informaatiota saa referoida kolmen lauseen verran, viittaamalla aina siten että kyseinen informaatio on referoitu Femini.ee Verkkosivustolta. Internet-ympäristössä viittaukseen tulee liittää hyperlinkki joka johtaa viitteen alkuperäis sivustolle, Femini.ee sivustolle.

5.3. Viittaus-sääntöjen huomiotta jättämisestä on Femine.ee:llä oikeus vaatia rikkeen lopettamista sekä vahinkojenkorvausta. Femine.ee:llä on, riippuen vahingon olemassaolosta tai suurudesta, oikeus vaatia sopimussakkoa jokaisen rikkeen sattuessa 500 euroa artikkelin laittoman käytön takia, sekä toisten rikkeiden sattuessa 250 euroa.

5.4. Femine.ee Verkkosivulla julkaistujen , sellaisten materiaalien levittäminen, jotka eivät kuulu Femini.ee:n tekijäoikeukseen, on sallittu vain jos vastaavien materiaalien tekijänoikeudellinen omistaja siihen suostuu.

6. Osapuolten vastuu

6.1.
Asiakkaat käyttävät Verkkosivua täysin omalla vastuulla. Femine.ee ei ole vastuussa Käyttäjien Verkkosivulle tekemien merkintöjen oikeudellisuudesta, tosiperäisyydestä ja paikkaansa pitävyydestä tai muuten Palveluiden käytöstä ilmenevien Käyttäjien velvollisuuksien täyttämisestä

7. Riidanratkaisu

7.1.
Foorumin ja kommentoinnin käyttöön liittyvyvissä riidoissa sovelletaan Viron Tasavallan oikeutta, sekä riidat ratkaistaan Viron Tasavallan oikeus-asteissa.